Algemene garantieverklaring

Algemene garantieverklaring FastFocus Wireless Patient Monitor System

FastFocus B.V. (“Bedrijf”) verleent de huidige garantie aan de oorspronkelijke eindgebruiker (“Gebruiker”) van de producten (“Modules”) en subproducten (“Eenheden”) met inachtneming van de onderstaande voorwaarden. Deze garantie is alleen geldig voor modules en units zoals gedefinieerd in deze garantie. Distributeurs zijn geen gebruikers tenzij ze een Unit hebben gekocht voor gebruik door hun verkoopvertegenwoordigers. Het FastFocus draadloze patiëntmonitorsysteem bestaat uit de volgende modules en eenheden: 

 • FastFocus EarSensor
 • FastFocus Server
  • Coordinator
  • Laptop
  • Laptoplader
 • Multi-Docking Station
  • Multi-Docking Station unit
  • Voeding

Garantie Behoudens wettelijke beperkingen opgelegd door de toepasselijke wetgeving, garandeert het Bedrijf dat de modules vrij zullen zijn van defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van verzending.
DEZE BEPERKTE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE MODULES, ZOALS GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DAT ZIJN
WIJZE HIERBIJ EEN UITGESLOTEN DOOR DE VENNOOTSCHAP VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Deze garantie is alleen van toepassing als de module op de juiste manier wordt behandeld en gebruikt voor het beoogde gebruik van de module en in strikte overeenstemming met de gebruiksinstructies, inclusief bedienings- en onderhoudsinstructies, en op voorwaarde dat de gebruiker onmiddellijk het Bedrijf op de hoogte stelt van een vermeend defect en levert aan Bedrijf het aankoopbewijs (met vermelding van de aankoopdatum en de datum van levering).

Zonder het voorgaande te beperken, is deze garantie niet van toepassing indien:

 • het aankoopbewijs is gewijzigd of op enigerlei wijze onleesbaar;
 • reparaties, modificaties en / of veranderingen aan de Module zijn uitgevoerd door ongeautoriseerde serviceorganisaties of personen of door de Gebruiker;
 • andere onderdelen van de Module dan vervangende onderdelen die zijn gemaakt of goedgekeurd door het Bedrijf zijn gebruikt, indien dergelijke onderdelen de oorzaak zijn van schade of defect;
 • de module is gekocht, gebruikt of draagt geen handelsmerk
 • schade of storing is veroorzaakt door ongevallen, inclusief maar niet beperkt tot vallen, stoten, kortsluiting, vloeistof of brand;
 • schade of defect is veroorzaakt door misbruik, fout of nalatigheid;
 • de module of unit is gebruikt in combinatie met accessoires die niet door het bedrijf zijn goedgekeurd voor gebruik met de module of unit. Het gebruik van wegwerpcomponenten of onderdelen die niet door het Bedrijf zijn vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik met een module of eenheid, maakt deze garantie ongeldig;
 • er is frauduleuze of onjuiste informatie aan het bedrijf verstrekt op het moment dat de module of eenheid wordt geretourneerd.

Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de gebruiker en is niet overdraagbaar. De onderstaande onderdelen vallen niet onder deze beperkte garantie of zijn gedekt voor een beperktere garantieperiode, zoals aangegeven:

ONDERDELEN BEPERKTE GARANTIEPERIODE (vanaf de verzenddatum gereed)

 • Coördinator / router kabels, adapters en antennes vallen niet onder de garantie.

Remedie; Beperkingen

Onderdeel van de hierboven uiteengezette garantievoorwaarden, als tijdens de beperkte garantieperiode een module, eenheid of onderdeel defect blijkt te zijn als gevolg van defecten in materiaal en vakmanschap, zal deze kosteloos worden gerepareerd of vervangen door een identieke of gelijkwaardige module, eenheid of onderdeel , afhankelijk van de oorspronkelijke beschikbaarheid van het model in kwestie en op voorwaarde dat de goedkeuring van het bedrijf is verkregen voor een dergelijke reparatie of vervanging voordat de defecte module of eenheid aan het bedrijf wordt geretourneerd.

Defecte modules, eenheden of onderdelen moeten worden teruggestuurd naar het bedrijf of de distributeur bij wie de producten zijn gekocht. Reparatie van vervanging van een module, eenheid of onderdeel onder de voorwaarden van deze beperkte garantie verlengt de oorspronkelijke beperkte garantieperiode niet, d.w.z. gerepareerde of vervangen modules, eenheden of onderdelen vallen onder deze beperkte garantie voor de resterende geldigheidsperiode van de originele garantieperiode. Zoals hierboven aangegeven, is deze garantie niet van applicatie op bepaalde onderdelen en hebben andere onderdelen een beperktere garantie vanaf de datum van levering aan Gebruiker.

Het exclusieve remedie van de gebruiker, IN PLAATS VAN ALLE INCIDENTELE, SPECIALE OF OPEENVOLGENDE SCHADE VAN ENIGE AARD, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, is beperkt tot reparatie of vervanging van een defecte module, een onderdeel onder de voorwaarden van deze beperkte garantie. Het bedrijf draagt geen andere aansprakelijkheid of kosten. Reparatie- en retour- of vervangingskosten worden in rekening gebracht voor defecten die niet onder deze beperkte garantie vallen.

FastFocus Logo

Copyright © 2023
FastFocus BV
Alle rechten voorbehouden

ISO 27001
ISO 13485
Contact

Gerverscop 9
3481 LT, Harmelen
Nederland

Postbus 46
3480 DA, Harmelen
Nederland

Blijf verbonden

KVK-nummer: 59285575, BTW-nummer: NL853405153B01, Rekeningnummer: NL69 RABA 0144 0103 48