Disclaimer

Verantwoordelijkheid

FastFocus BV stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid en actualiteit van de op haar websites gepubliceerde gegevens te waarborgen. Fouten of onnauwkeurigheden kunnen echter niet worden vermeden.

FastFocus BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of problemen veroorzaakt door of verband houdend met het verspreiden van informatie via internet, noch voor enige schade als gevolg van technische storingen.

Aan de informatie op de websites van FastFocus BV kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op de websites van FastFocus BV is verkregen van verschillende leveranciers en is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of overdracht van deze informatie op welke manier dan ook is ten strengste verboden.

Niets van deze websites mag worden gebruikt voor andere websites en / of andere media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FastFocus BV. De reproductie van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

De klant is verplicht de instructies van FastFocus BV omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of technische werking van onze websites.

FastFocus behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op haar websites.

 

Aansprakelijkheid

 De persoon die informatie opvraagt, is verantwoordelijk voor de selectie en alle aspecten van het gebruik ervan. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van FastFocus BV zijn slechts opgenomen om de Gebruiker op de hoogte te stellen van de site.

FastFocus BV geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Alle gegevens die op de websites van FastFocus BV worden getoond, inclusief tekst, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en handelsnamen, logo’s, product- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie gegeven door FastFocus BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enige andere vorm van intellectueel eigendomsrecht.

Deze eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten mogen in geen geval worden overgedragen aan personen of rechtspersonen die toegang hebben tot deze website.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privédoeleinden.

Het is de Gebruiker van de website verboden inhoud van deze website tegen betaling te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te verspreiden of aan derden ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FastFocus BV.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met het bovenstaande. FastFocus BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar website te weigeren of in te trekken.

Mocht u onjuistheden, onvolkomenheden of verouderde informatie tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt door een e-mail te sturen naar info@fastfocus.nl.

FastFocus Logo

Copyright © 2023
FastFocus BV
Alle rechten voorbehouden

ISO 27001
ISO 13485
Contact

Gerverscop 9
3481 LT, Harmelen
Nederland

Postbus 46
3480 DA, Harmelen
Nederland

Blijf verbonden

KVK-nummer: 59285575, BTW-nummer: NL853405153B01, Rekeningnummer: NL69 RABA 0144 0103 48