Privacybeleid

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website;
c. FastFocus: FastFocus BV, Gerverscop 9, 3481 LT Harmelen
d. Website: de website onder www.fastfocus.nl

1. Algemeen

1.1. Dit privacybeleid beschrijft hoe FastFocus BV de persoonlijke gegevens van haar gebruikers gebruikt.
1.2. De persoonsgegevens die FastFocus BV gebruikt zijn: naam, adres, e-mail, telefoonnummer etc.

2 Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

2.1. FastFocus BV verzamelt de persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website van FastFocus BV heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij het opvragen van informatie over de diensten of producten van FastFocus BV.
2.2. FastFocus BV gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de Gebruiker deze persoonsgegevens aan FastFocus BV heeft verstrekt.
2.2.1. Indien de Gebruiker informatie heeft opgevraagd over de diensten en producten van FastFocus BV, geeft FastFocus BV de persoonsgegevens om aan dat verzoek te kunnen voldoen.
2.2.2. FastFocus BV kan de persoonsgegevens ook gebruiken om haar Gebruikers te informeren over de producten of diensten van FastFocus BV die voor de Gebruiker interessant kunnen zijn.
Indien de Gebruiker bezwaren heeft tegen dergelijk gebruik, kan hij of zij contact opnemen met de afdeling Verkoop (+31 (0) 348-443840).

3. Informatie-uitwisseling met derden

3.1. FastFocus BV zal geen persoonsgegevens van haar Gebruikers aan derden overdragen, tenzij:
3.1.1. de informatie wordt overgedragen aan een verwerker die door FastFocus BV is ingehuurd voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid en met wie FastFocus BV een overeenkomst heeft gesloten om ervoor te zorgen dat de verwerker voldoende levert
garanties met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de uit te voeren verwerkingen; of
3.1.2. FastFocus BV is wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

4. Cookies

4.1. FastFocus BV maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de computer worden opgeslagen wanneer de website wordt bezocht.
De cookie onthoudt informatie die door de gebruiker op de website is ingevoerd om herhaalbezoeken te vergemakkelijken en de inhoud van de website af te stemmen op de gebruiker, waardoor het niet nodig is om persoonlijke gegevens te herhalen.
Cookies kunnen uw computer niet beschadigen en geen informatie op de harde schijf van uw computer lezen.
4.2. Om alle cookies te weigeren of om een prompt te ontvangen elke keer dat de computer een cookie ontvangt, kunnen de instellingen van een computer worden gewijzigd met de “Help” -functie op de werkbalk van de browser van de computer.
Sommige functies op de website werken mogelijk niet als een computer geen cookies kan ontvangen. Indien de Gebruiker hierover meer informatie wenst, kan hij / zij contact opnemen met info@fastfocus.nl.

5 Wijzigen / verwijderen van persoonsgegevens

5.1. De Gebruiker heeft het recht om zijn / haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen en te beschermen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
5.2. Indien de Gebruiker een van deze rechten wil uitoefenen of vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact op met FastFocus BV via info@fastfocus.nl, FastFocus BV, Gerverscop 9, 3481 LT Harmelen.

6 Wijzigingen in het privacybeleid

6.1. FastFocus BV heeft het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden aangekondigd.
FastFocus BV raadt de Gebruiker dan ook aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.
Het huidige privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 17-01-2017.

FastFocus Logo

Copyright © 2023
FastFocus BV
Alle rechten voorbehouden

ISO 27001
ISO 13485
Contact

Gerverscop 9
3481 LT, Harmelen
Nederland

Postbus 46
3480 DA, Harmelen
Nederland

Blijf verbonden

KVK-nummer: 59285575, BTW-nummer: NL853405153B01, Rekeningnummer: NL69 RABA 0144 0103 48